divendres, 9 de gener de 2015

CONCENTRACIÓ PER L’ESCOLA PÚBLICA I EN VALENCIÀ. NO A LA SUPRESSIÓ D’UNITATS

Dimecres 14 de gener de 2015 - 17:30 h
Casa dels Caragols (c/ Major. Castelló de la Plana)

L’inici de curs 2014/2015 ha estat uns dels pitjors per a les escoles públiques de Castelló amb la supressió de 5 unitats escolars, totes en valencià i no per casualitat. Suprimir unitats educatives públiques perjudica i posa en perill a les escoles suprimides i a tot el sistema educatiu públic, sobretot quan, des de l’administració educativa, no només és mantenen totes les unitats concertades amb escoles privades, sinó que s’augmenta el seu número. No té sentit, és absurd i va contra tota lògica concertar i renovar concerts en diners públics amb escoles concertades/privades mentre es retallen unitats públiques, primer és la pública.

La supressió d’unitats escolars a la ciutat de Castelló no és l’única mesura que amenaça l’educació pública. Des de fa anys les retallades econòmiques (amb l’excusa de la crisi i d’una gestió econòmica més eficaç i raonable) han estat habituals i afecten al manteniment i neteja dels centres, a la retribució dels mestres, a les beques de menjador, llibres i transport i a la substitució de les baixes del personal docent. L’augment d'un 20% de la ràtio (de 25 a 30 alumnes per aula) amb la reducció en l’atenció personalitzada dels xiquets és una conseqüència més de les retallades.

El problema s’agreuja quan mirem al futur i veiem que cada unitat suprimida d’enguany suposarà per als successius cursos com a mínim 1 mestre i entre 25/30 places menys per escola pública. Si aquestes unitats no es recuperen, d’ací 9 anys a les 5 escoles públiques suprimides de Castelló hi haurà 50 mestres menys i 45 aules buides. 1350 pupitres buits i 1350 xiquetes i xiquets de Castelló que no podran triar una escola pública i en valencià. Això implicarà, abans potser, el tancament d’algunes escoles.

Ja s'ha publicat un nou esborrany d'arranjament de les escoles públiques del País Valencià per al curs 2015/2016 en el qual es confirmen totes les supressions d'unitats que les escoles públiques han patit en aquest curs. No hi ha més supressions d'unitats però no es recupera cap unitat suprimida. Les escoles afectades de Castelló estan igual. El nou esborrany d'arranjament suposa 30 places d'alumnat menys, 30 pupitres buits i 1 mestre tutor menys per escola suprimida. En total 150 places i 5 mestres menys. I des del curs passat 300 places d'alumnat i 10 mestres menys a les 5 escoles suprimides.

L'estratègia de la Conselleria d'Educació és: NO a desconcertar unitats privades. SÍ a augmentar la ràtio per aula. NO al valencià. Sí al districte únic. NO a un bon manteniment i neteja de les escoles.

La nostra estratègia és: Sí a la desconcertació d’unitats escolars privades quan no són necessàries. NO a l’augment de la ràtio per aula que redueix l’atenció als xiquets i xiquetes. SÍ al valencià que garanteix l’aprenentatge també del castellà. NO al districte únic que sobretot beneficia a l’escola concertada. SÍ a unes escoles públiques dignes i netes.

AMPAs x la pública CS