dijous, 17 d’abril de 2014

RENDA 2013

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/va_es/Renta2013.shtml

La deducció per material escolar en la Renda 2013 la poden aplicar aquelles famílies, amb un o dos progenitors en l’atur i inscrit/s en el SERVEF i que tinguen els fills escolaritzats en Primària, ESO o Educació Especial. També han de complir uns requisits econòmics. Cal sumar les caselles 411 i 419 de las pàgines 12 i 13 de la declaració  i la quantia resultant no pot superar els 24.000 euros en declaració individual i 38.800 euros en declaració conjunta.

El màxim de deducció és de 100 euros i es calcula en funció dels dies que la mare o el pare hagen estat en l’atur durant l’exercici 2013.

En el cas de famílies que no fan declaració conjunta, es poden aplicar la deducció al 50% entre els dos contribuents

En el cas de fer la declaració de la renda 2013, a través del borrador, cal revisar si s’ha aplicat la deducció per material escolar i, en cas de no ser així, sol·licitar la modificació del borrador perquè incorpore la deducció per material escolar.