dilluns, 21 de maig de 2012

Assamblea General Extraordinària

La Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C. P. Censal us convoca a la Assemblea Extraordinària:

Dia: DIMECRES 23 DE MAIG

Hora: 17:15 hores

Lloc: Menjador de l’Escola

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Sol·licitud Gestió Menjador per al curs 2012-2013.

2. Preus menjador període extraordinari.

3. Precs i preguntes.