dilluns, 5 de desembre de 2011

CONSELL ESCOLAR

Mitjançant els següents enllaços us donem trasllat de dos escrits que ens remet la Direcció de l'escola relatius a la nova composició del Consell Escolar, l'UN, i un agraïment per la participació i col·laboració, l'ALTRE.