dimarts, 21 de juny de 2011

DIJOUS 23 ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Dia: DIJOUS 23 DE JUNY de 2011

Hora: 18:00 hores*

Lloc: Menjador de l’Escola

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau de l’acta de l’assemblea anterior.

2. Informació del menjador

3. Informació econòmica.

4. Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria anual del curs 2010-2011.

5. Informació llibres.

6. Informació Consell Escolar.

7. Renovació membres Junta.*

8. Precs i preguntes.


* Intentarem no fer l’assemblea massa llarga perquè tothom tinga temps de celebrar la nit de St. Joan.

* S’acaba el curs i tal i com marquen els nostres estatuts, a l’Assemblea de final de curs s’haurà de fer efectiva la renovació de la meitat dels membres (en el nostre cas 4) de la Junta Directiva de l’AMPA. Per a un correcte funcionament seria convenient i necessari realitzar-la a la finalització del curs per tal de poder començar amb ordre la planificació i preparació del següent.

Per això volem fer una crida expressa a la participació activa en la gestió de la nostra associació i demanem voluntaris/es que estiguen en disposició de formar part de la Junta Directiva de l’AMPA.

Que estiga interessat/da, o si voleu més informació, no dubteu en contactar personalment amb qualsevol dels membres de la Junta actual, encara que també podeu fer servir el correu electrònic (ampa.censal@gmail.com) o lliurar una nota a consergeria amb el vostre nom i un número de telèfon de contacte.