dimecres, 30 de març de 2011

DIMECRES 6 ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

La Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C. P. Censal us convoca a la Assemblea Extraordinària:

Dia: DIMECRES 6 d’abril de 2011

Hora: 18:00 hores

Lloc: Menjador de l’Escola

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau de l’acta de l’assemblea anterior.

2. Projecte de Socialització de Llibres i distribució.

3. Sol·licitud Gestió Menjador per al curs 2011-2012.

4. Valoració Festa Carnestoltes.

5. Precs i preguntes.

Durant la celebració de l’Assemblea hi haurà una persona encarregada dels xiquets i xiquetes