diumenge, 20 de juny de 2010

Convocatòria d’Assemblea General 112

El president de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C. P. Censal us convoca a l’Assemblea General.

Dia: Dijous, 24 de juny de 2010
Hora: 18:30 hores en primera convocatòria i 19:00 en segona
Lloc: Menjador de l’Escola

ORDRE DEL DIA:

  1. Informació del menjador per part de Marisol Gallardo
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
  3. Memòria d’activitats del curs 2009-2010
  4. Informació econòmica per part del tresorer de la Junta
  5. Renovació de la Junta Directiva
  6. Precs i preguntes

NOTA IMPORTANT: en aquesta Assemblea cal renovar estatutàriament la meitat dels membres de la Junta Directiva (4 de 8). Com podreu comprendre perfectament, la incorporació de nous membres (4 com a mínim) és totalment necessària per tal de poder constituir una nova Junta Directiva que puga planificar, engegar i desenvolupar les activitats i els serveis de l’AMPA del proper curs. Per tant, preguem als socis i les sòcies de l’AMPA que estiguen disposats/des a participar-hi que ho comuniquen durant la celebració de l’Assemblea.