dilluns, 14 de juny de 2010

Convocatòria d’Assemblea Extraordinària


El president de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C. P. Censal us convoca a l’Assemblea Extraordinària:


Dia: Dimarts, 15 de juny de 2010

Hora: 18:30 hores

Lloc: Menjador de l’Escola


ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta anterior.

2. Situació de la gestió del menjador per al curs 2010-2011 davant de la nova normativa de gestió de la Conselleria d’Educació.

3. Renovació de la Junta de l’AMPA.

4. Precs i preguntes.