dimarts, 27 d’octubre de 2009

Convocatòria de l’Assemblea General 111

El president de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C. P. Censal us convoca a l’assemblea general:

Dia: Dilluns, 2 de novembre de 2009
Hora: 18:30 hores en primera convocatoria i 19:00 en segona
Lloc: Menjador de l’Escola

ORDRE DEL DIA:

 1. Informació Menjador
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
 3. Presentació de la nova junta.
 4. Lectura i aprovació de la programació anual del curs.
 5. Mecanismes per fomentar la participació.
 6. Aprovació, si escau, del balanç del curs 2008/09 i del pressupost per al curs 2009/10.
 7. Actualització preus: Activitats extraescolars, quota AMPA, finançament de festes.
 8. Subvencions.
 9. Renovació del Consell Escolar.
  1. Elaboració llista pares candidats de l’AMPA.
  2. Autorització de la delegació del vot en qüestions ordinàries.
 10. Accions davant l’increment de multes a les hores d’entrada i eixida de la Escola.
 11. Precs i preguntes.