diumenge, 21 de juny de 2009

Convocatòria de l'Assemblea Ordinària del AMPA de Juny

El President de la Junta Directiva de l’A.M.P.A.us convoca a l’Assemblea Ordinària de l’A.M.P.A. que tindrà lloc al menjador de l’escola el proper dimecres, dia 24 de juny, a les 19’00 hores en primera convocatòria i a les 19’30 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

1. Informació del menjador per part de Marisol Gallardo
2. Sol·licitud de la gestió del menjador per part de l’AMPA del curs 2009-2010
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
4. Memòria d’activitats del curs 2008-2009
5. Informació econòmica per part del tresorer de la Junta
6. Renovació de la Junta Directiva
7. Comentaris i preguntes

NOTA IMPORTANT: en aquesta Assemblea cal renovar estatutàriament la meitat dels membres de la Junta Directiva (4 de 8), així com efectuar la substitució d’un altre membre que causa baixa per canvi d’escola. Com podreu comprendre perfectament, la incorporació de nous membres (4 com a mínim) és totalment necessària per tal de poder constituir una nova Junta Directiva que puga planificar, engegar i desenvolupar les activitats i els serveis de l’AMPA del proper curs. Per tant, preguem als socis i les sòcies de l’AMPA que estiguen disposats/des a participar-hi que ho comuniquen durant la celebració de l’Assemblea.