dimarts, 21 d’abril de 2009

Convocatòria d’Assemblea Extraordinària

El president de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C. P. Censal us convoca a l’Assemblea Extraordinària:

Dia: Dijous, 23 d’abril de 2009
Hora: 17:15 hores
Lloc: Menjador de l’Escola

ORDRE DEL DIA:

  1. Vaga 28 de Abril.
  2. Nova Escola.
  3. Administració AMPA.
  4. Renovació Junta.
  5. Precs i preguntes.