dilluns, 15 de desembre de 2008

Assemblea extraordinaria

La assemblea extraordinària s'ha celebrat el dia 15 de desembre de 2008 a es 20:00

La assemblea ha començat comentant que en aquest moment s'està negociant entre la Conselleria i la Plataforma per l'Ensenyament Públic (AMPEs, UGT, CCOO, STEPV), Associació de Directors i Associació de Inspectors).

Es possible que en cas de que les negociacions continuen, la vaga no siga desconvocada, però si ajornada, fins que es puga comprovar la evolució de les negociacions en tots els punts de reivindicació de la Plataforma amb la conselleria.

En el cas de que la vaga no s’ajorne, els pares que no duguen els seus fills a l’escola, hauran de dur el justificant de la no assistència com qualsevol altre dia que no anaren a l’escola, indicant en el motiu que es per la vaga.

L’assemblea autoritza a la Junta per assentiment per tal de que puga agregar-se a les iniciatives que continue convocant la Plataforma per l'Ensenyament Públic.