dilluns, 20 d’octubre de 2008

Convocatòria d’Assemblea General

El president de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C. P. Censal us convoca a l’assemblea general:
Dia: Dimecres, 22 d’octubre de 2008
Hora: 19.30 hores en primera convocatòria i 20.00 hores en segona
Lloc: Menjador de l’Escola

ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.- Presentació de la nova junta.
3.- Lectura i aprovació de la programació anual del curs
4.- Actualització preus: Activitats extraescolars, quota AMPA, finançació festes.
5.- Mecanismes per fomentar la participació.
6.- Subvenció escola matinera
7.- XXVè aniversari de l'escola.
8.- Informació pati infantil.
9.- Precs i preguntes.