dilluns, 29 d’octubre de 2007

Convocatòria d’Assemblea General

El president de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C. P. Censal us convoca a l’assemblea general:
Dia: Dimecres, 7 de novembre de 2007
Hora: 19.30 hores en primera convocatòria i 20.00 hores en segona
Lloc: Menjador de l’Escola

ORDRE DEL DIA:
 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Presentació de la nova junta.
 3. Objectius de l’AMPA per al curs 2007/08.
  1. Pares coordinadors*: comissions d’activitats.
  2. Pàgina web de l'escola (i de l'AMPA).
  3. XXVè anniversari de l'escola.
 4. Activitats extraescolars i festivitats escolars.
  1. Migdiada.
 5. Informació del menjador.
 6. Aprovació, si escau, del balanç del curs 2006/07 i del pressupost per al curs 2007/08.
  1. Quotes.
 7. Precs i preguntes.
*Pares coordinadors: us recordem que l’AMPA necessita dos pares o mares coordinadors per curs. Podeu facilitar els noms als mestres o deixar una nota en secretaria.